W sytuacjach kryzysowych Służba Dyżurna Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty MyślenickiegoTelefon: 12 372 94 00  Pogotowie ratunkowe Samodzielny Publiczny Zakład ...